ЗАВЪРШЕНИ ОБЕКТИ

 СПИСЪК НА ПО – ВАЖНИТЕ  ОБЕКТИ ИЗПЪЛНЕНИ

ОТ “СИНКО ИНЖЕНЕРИНГ”АД

 

ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ:

1. Строеж: “Реконструкция на канализацията на гр. Перник” –Главен колектор I от РШ49 до РШ1

Местонахождение: гр. Перник, кв. “Изток” и кв. “Църква”

Възложител: ОБЩИНА ПЕРНИК

Консултант (строителен надзор): “Агроводинвест” ЕАД София

И  „СИНКО ИНЖЕНЕРИНГ”  АД

Строител: Дружество по  ЗЗД „ ГБС- КВ.”КАЛКАС”

.

2. Строеж: ”РЕКОНСТРУКЦИЯ КАНАЛИЗАЦИЯТА НА ГР.ПЕРНИК – КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА КВ.”КАЛКАС”  И  КВ. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

Местонахождение: гр. Перник, кв. “Калкас” и кв. “Васил Левски”

Възложител: ОБЩИНА ПЕРНИК

Консултант (строителен надзор): “Агроводинвест” ЕАД София

И  „СИНКО ИНЖЕНЕРИНГ”  АД

Строител: Дружество по  ЗЗД „ ГБС- КВ.”КАЛКАС”ЕООД

.

3.Kонсултантска услуга и Упражняване на строителен надзор

Строеж:  Реконструкция и модернизация на общински парк и отводняване

Местонахождение: гр. Драгоман, кв. 30, УПИ ІІ – за парк по плана на гр. Драгоман

Възложител:  Община Драгоман – гр. Драгоман

.

4. Упражняване на строителен надзор

СТРОЕЖ: Реконструкция на Главен събирателен колектор на ІІ и ІІІ зони

Местонахождение: гр. Драгоман, кв.30, УПИ II – „ЗА ПАРК” по пл. гр. Драгоман

Възложител:  Община Драгоман – гр. Драгоман

.

5. Оценка за съответствието на инв. проект относно: Пречиствателни станции за отпадни води, канализационни водопроводни мрежи по Приоритетна  ос 1 на оперативна програма „Околна среда2007-2013г.” за  населените места в община Долни Дъбник:

Строеж: Интегриран воден проект на гр. Долни Дъбник – изграждане на градска пречиствателна станция за отпадни води, канализационна мрежа и реконструкция на водопроводната мрежа на водопроводната мрежа на гр. Долни Дъбник

 

ОБЩЕСТВЕНИ ОБЕКТИ:

 

1.Упражняване на строителен надзор и изготвяне на Технически ПАСПОРТ

Строеж: Спортна зала, външни ВиК връзки и Ел. захранване

Местонахождение:   УПИ „Училище”, кв.6, по плана на гр. София, район

„Кремиковци”, кв. „Челопечене”

Възложител:  СО, район „Кремиковци”

.

2. Упражняване на строителен надзор

Строеж:  Преустройство и реконструкция на ПС София 82 с промяна на предназначението на имота. 

Местонахождение: УПИ – І, кв.6 по плана на гр. София, р-н „Искър”

Възложител:  „Български пощи”ЕАД- София

.

3. Оценка за съответствие на инв.проекти,  Упражняване на строителен и изготвяне на Технически паспорт

СТРОЕЖ: „Преустройство и ремонт на приемно здание, гара Ихтиман”.

Местонахождение: гр. Ихтиман

Възложител: НК”Железопътна Ифраструктура”

.

4. Упражняване на строителен надзор

Строеж: Смяна на предназначението на Ателие 1 в зъболекарски кабинет в съществуваща жилищна сграда

Местонахождение: гр. София, ул.”Войводина могила”49, УПИ I – 342, кв.81

Възложител:  Валентин  Аргазов

.

5. Упражняване на строителен надзор

Строеж:    Определяне предназначението на магазин за промишлени стоки, находящ се в съществуваща жилищна

сграда, гр. София, УПИ VІІ 2, кв.470, местност „Център”,  район „Средец”, пл. „Славейков” 7 Б,

Възложител:  Стоян  Гашаров

 .

6. Извършване на консултантски услуги  – изготвяне на Технически паспорт

Строеж:Сграда, находяща се в гр. София, , бул.”Дондуков”103

Възложител:  “Виона Ко” ООД

 

 

ЖИЛИЩНИ ОБЕКТИ:

1.  Упражняване на строителен надзор

Строеж: Жилищна сграда на шест етажа с магазини, ателиета, подземни гаражи, външни ВиК връзки и ел. кабели НН 1kV

 Местонахождение: УПИ II– 256, 255, 254, кв.7, м.,,Люлин Център”

Възложител: „Аладин Билдинг” ООД 

 .

2 . Упражняване на строителен надзор

Строеж:  Жилищна сграда – Блок 8 на осем етажа с помещения за  магазини, офиси, помещение за абонатна станция,  външни ВиК връзки  и ел. кабели НН 1кV .

Местонахождение:   УПИ I, кв. 4а, по плана на гр. София, район   “Витоша”, м. „Манастирски ливади”

 .

3.  Упражняване на строителен надзор

 Строеж:  Жилищна сграда на шест етажа с  помещения за  магазини,помещение за абонатна станция, подземни гаражи

 външни ВиК връзки и ел. кабели НН1кV

 Местонахождение:   УПИ VI -249, кв.3а, м.,,ж.к.Овча купел 2”

.

4.   Упражняване на строителен надзор

 Строеж:  Сградно канално отклонение към жилищна сграда с  магазини и подземни гаражи

Местонахождение: УПИ VI – 249, кв. 3а, местност жк.„Овча купел”2

 Възложител: „Рифко Билдинг” ООД – София, Столична Община.

  .

5.  Упражняване на строителен надзор

Строеж:.  Жилищна сграда с подземни гаражи, помещение за абонатна станция, надземни гаражи, трафопост и магазини, външни ВиК връзки.

Местонахождение:  УПИ ХІ-19, 20, 21, кв. 129А, м. Зона Б-4, ул.Одрин 125,127,129, гр. София

.

6. Упражняване на строителен надзор

Строеж: “Жилищни сгради “А”, “Б”, “В” в селище КОМАНС”, вертикална планировка, озеленяване площадкова канализацион-на водопроводна дренажна системи, градинско осветление.

Местонахождение:  гр. София

.

7. Упражняване на строителен надзор

Строеж: Жилищни сгради с подземни гаражи, офиси, помещения за магазини, абонатна станция, химическо чистене, кабели НН и външни ВиК връзки, вертикална планировка

Местонахождение:   УПИ I, кв.4-а по плана на гр. София, м.”Манастирски ливади”, район „Витоша”

.

8. Оценка за съответствието на инв.проекти и Упражняване на строителен надзор

Строеж: „Жилищна сграда (м/г+6+тав) с магазини и подземни гаражи”.

Местонахождение:   гр. София.

 

Изпълнителен Директор: инж. Стефан Попов

 

This Post Has 0 Comments

Leave A Reply