Упражняване на строителен надзор – организация на работата /част 1/

„СИНКО-ИНЖЕНЕРИНГ” АД е фирма КОНСУЛТАНТ,  с основна дейност Строителен надзор и консултантски услуги, притежаваща Лиценз №ЛК– 000082/25.06.2004г., издаден от Министъра на Регионалното развитие и благоустройството. УДЪЛЖЕН С РЕШЕНИЕ НА Министъра на Региналното развитие и благоустройството до 25.06.2014 г.

В поредица от няколко публикации ще опишем организацията и методологията (Обосновка, Стратегия и Времеви график) на работа, при изпълнение всички  дейности свързани с упражняване на Строителния надзор и консултантските услуги.

 “СИНКО ИНЖЕНЕРИНГ”АД извършва тази дейност на основата на дългогодишен опит на своя екип и задълбочено познаване на специфичните особености на строителството на различни видове обекти – жилищни, обществени, инфраструктурни.

Законосъобразността на консултантската дейност се състои в сериозно и детайлно познаване на строителното право, стриктно, но разумно прилагане на законовите положения. Консултантската дейност по упражняване на строителния надзор е отговорна, защото допускането на ниско качество на строително монтажните работи при обектите може да доведе до лошо качество на строителството, аварии с тежки материални загуби и човешки жертви по време на експлоатацията, а сроковете трябва да бъдат спазвани, за да се осигури успешно изпълнение на проекта. Консултантът безусловно трябва да запазва и  интересите на Възложителя. 

Очаквайте част II – ра, в която ще Ви запознаем с основните функции и отговорности на консултанта – Строителен надзор.

stroitelen nadzor na kashta

kashta stroitelen nadzor