Технически паспорт на Археологически музей в София /Буюк джамия/

Комплексът на АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ /БУЮК ДЖАМИЯ/, гр.София се състои от три сгради, като сгради „1“ и „3“ са пристроявани към бившата джамия:

– Сграда „В“ – 68134.100.42.1 – сграда за култура и изкуство/сграда 1
– Блок „А“ – 68134.100.42.2 – сграда за култура и изкуство/сграда 2
– Сграда „Б“ – 68134.100.42.3 – сграда за култура и изкуство/сграда 3

Блок „А“ – 1451-1494г. – сграда с идентификатор 68134.100.42.2– състои се от квадратна зала с дължина на страните 36 м. и централна входна част, в която се намират фоайе /Нсв 3,85м/, зала за презентации, помещение за портиер, няколко фондохранилища и санитарен възел. Вътрешното пространство-изложбената зала – е разделено от четири масивни колони на девет равни полета, над които има изградени девет купола /зидани, обшити с оловна ламарина/, стъпващи на класическа система от подкуполни квадрати, пандантиви и арки. Светлата височина под куполите е 14,40м /16,18м. За нуждите на музея, в интериора е изградена обиколна галерия. Вертикаланата комуникация с галерията се осъществява посредством две масивни стълби. Над входната част има две изложбени зали. В сградата има и частичен сутерен, в който се помещават фондохранилища и техническо помещение за старата въздушната отоплителна подова инсталация.

Блок „Б“ – 1938-1940г. сграда с идентификатор 68134.100.42.3– На ниво терен под колонада е организирана изложбена част – лапидариум.Над него на две нива се помещават две изложбени зали. Достъпът до тях е през залата на блок „А“ по масивни стълби от нивото на залата и от нивото на галерията. Светлата височина на тези зали е около 3,00м. Под тази сграда сутерен няма. Покривната конструкция е дървена, покрита с ламарина. Отводняването е външно посредством олуци и водосточни тръби.

Блок „В“ – 1938-1940г. сграда с идентификатор 68134.100.42.1– състои се от три етажни нива.На първи партерен етаж е обособен вход с фоайе,арт-кафе и няколко фондохранилища. На втория етаж са разположени работни кабинети, лаборатория и санитарен възел. На третия етаж са разположени работни кабинети, лаборатория, библиотека и санитарен възел. Вертикалната комуникация в сградата се осъществява посредством вита стълба затворена в стълбищна клетка. Покривната конструкция е дървена, покрита с ламарина. Отводняването е външно посредством олуци и водосточни тръби.

TEHNICHESKI PASPORT_MUZEI