Техническите паспорти на сгради – процедура

Какво най-общо трябва да знаете за процедурата по издаване на техническите паспорти на сгради

Като вече европейска държава, България стана една от страните, чиито собственици на жилищни сгради са длъжни да извадят технически паспорт на обектите. Строежите без такива документи ще загубят правото да бъдат отдавани под наем или продавани. Информацията, записана в този документ е свързана с експлоатационните характеристики и техническите данни на сградата – подробости около обследването й, инструкции за действие при природни бедствия, ремонтни и монтажни дейности, височини, обем и други. Всъщност, всеки технически паспорт трябва да обхваща следните четири раздела, включащи данни за енергийния паспорт на сградата, указания за безопасност, мерки за поддръжка и срокове за ремонт, както и основна информация за обекта.
Единствено консултанти със съответната правоспособност и лиценз имат право да осъществят паспортизацията на сградите. Процедурата по изготвянето на документа включва няколко стъпки:
По-улеснени са единствените притежателите на съществуващи строежи, чийто бъдещ разход за енергиен и технически паспорт трябва да се бюджетира. Колкото до сградите с повече от един притежатели, при тях е нужно да се организира събрание на ЕС (етажна собственост), за да се реши кой ще поеме създаването на паспорти.
Необходимо е да има избор между минимум три оферти, от които да се избере най-изгодната, което съвсем не означава това да бъде най-евтиното предложение.
Щом собствениците решат коя компания ще се заеме с изработката на документите, следва сключване на договор между лицата. Всеки наемател или собственик е длъжен да позволи оценка и обследване на обекта. Получените резултати се записват в техническия паспорт, който заедно с енергийния се регистрират в общината след внесена такса и подадено заявление.
Данните от обследването и евентуалната нужда от ремонт и разни подобрения се записват в секцията „Мерки за поддържане на строежа и срокове за извършване на ремонти” на паспорта, като те трябва да бъдат извършени в съответния срок.
Според Наредба 5 последните упоменати срокове за изготвянето на техническите паспорти на жилищни сгради се определят спрямо категорията на обектите: за сгради първа категория – до 31 декември 2008 година, за втора – до 31 декември 2010 година, за трета – до 31.12.2014 година, за четвърта – до 31.12.2016 година, за пета категория – до 31 декември 2018 година.

Техническите паспорти на сгради

Техническите паспорти на съществуващ строеж