Posts Tagged "tehnicheski pasport"

Техническите паспорти на сгради – процедура

Какво най-общо трябва да знаете за процедурата по издаване на техническите паспорти на сгради Като вече европейска държава, България стана една от страните, чиито собственици на жилищни сгради са длъжни да извадят технически паспорт на обектите. Строежите без такива документи ще загубят правото да бъдат отдавани под наем или продавани. Информацията, записана в този документ е свързана с експлоатационните характеристики…Още по темата →

Сроковете за съставяне на Технически паспорти

Сроковете за съставяне на Технически паспорти на съществуващи строежи са както следва: І Техническите паспорти на съществуващи строежи – държавна и общинска собственост, се съставят в срок до 31 декември 2011 г. ІІ. Техническите паспорти на съществуващи строежи, които не са държавна или общинска собственост: 1. Техническите паспорти на съществуващи строежи от първа категория – до 31 декември 2008 г.;…Още по темата →

Технически паспорт на съществуващ строеж

  “СИНКО ИНЖЕНЕРИНГ”АД, като Консултант, с Лиценз №000082/25.06.2004г. от МРРБ изготвя Технически паспорти на съществуващи строежи. Обследването на строежите се извършва от лицата по чл. 176в, ал. 1 – 4 ЗУТ, а именно: Консултант, получил лиценз от министъра на регионалното развитие и благоустройството по реда на наредбата по чл. 166, ал. 2. Обследването започва с подписване на Договор за възлагане…Още по темата →