Posts Tagged "stroitelen nadzor"

Фирми за строителен надзор – какви услуги предлагат

Експерти на фирми за строителен надзор следят за качествено изпълнена работа на обекта с материали от най-висок клас. Те са длъжни да се грижат и гарантират безопасната работа по строежа, да съставят необходимите актове и протоколи. Ето защо неизменна част от законният строеж е назначаването на строителен надзор, който засяга дейностите по строителния процес на сградата. След завършването на строежа…Още по темата →

Защо да се обърнем към фирма за строителен надзор

В кои случаи трябва да се обърнете към фирма за строителен надзор ще Ви обясним на кратко в следващия материал. Това е дейност, в която експерти следят работата по строежа и достоверността, и изготвянето на документацията, свързана с него. Специалисти от компанията контролират всяка стъпка – от старта на строителната площадка до самия край, когато сградата е готова за въвеждане…Още по темата →

Проект “Изграждане на обществена зелена площ в ж.к. Дъбника, гр. Враца”

Продължава реализирането на проекта « Изграждане на обществена зелена площ в ж.к. Дъбника , кв.124, УПИ III,IV,V-гр.Враца».В процеса на изпълнението възникнаха допълнителни  СМР, за който се наложи  и допълнително проектиране. Предвидените допълнителни строителни дейности  са с цел подобряване на инфраструктурата около парка и достъпа до него. Направено е хидрогеоложко проучване за изграждането на два сондажа за нуждите на поливната система,от…Още по темата →

Договор за строителен надзор – сграда на Европейската комисия в гр.София

Договор за строителен надзор – сграда на Европейската комисия в гр.София

  През месец август 2011г. Акционерно Дружество “СИНКО ИНЖЕНЕРИНГ”АД спечели конкурс за изпълнение на строителен надзор на новата сграда на Европейските институции в гр. София. В нея ще се настанят представителствата на Европейската комисия и на Европейския парламент. В сградата ще има кабинети за еврокомисарите и за евродепутатите, които идват на посещение в България. Бъдещата “Европейска къща” представлява футуристична седеметажна…Още по темата →

Договор за строителен надзор с Община Криводол

Договор за строителен надзор с Община Криводол

На 06.06.2011г. между фирма “СИНКО ИНЖЕНЕРИНГ”АД и ОБЩИНА КРИВОДОЛ на основание чл. 2, ал.1, т.2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки и въз основа на Решение №250/29.04.2011г. на Кмета на Община Криводол за определяне на изпълнител,  се сключи договор за “Осъществяване на строителен надзор по време на строителството на обект: ,,Реконструкция на градски стадион „Христо Ботев” В изпълнение…Още по темата →