Posts Tagged "stroej"

Строителен надзор на строеж: “Католическа църква”

Строителен надзор на строеж: “Католическа църква”

В поредица от няколко публикации ще направим кратко представяне с описание и снимков материал  на основни обекти, на които „СИНКО-ИНЖЕНЕРИНГ” АД е изпълнявала строителен надзор и консултантски услуги ОБЕКТ:     Строителен надзор и координиране на строителния процес на строеж: “Католическа църква, подземни гаражи, енорийски дом, трафопост, аб. Станция, кабели СрН, НН и външни ВиК връзки.  Сложен обект, с много архитектурни…Още по темата →

Упражняване на строителен надзор /част 2/

Основните функции и отговорности на консултанта – Строителен надзор са залегнали в чл. 168 от ЗУТ, а именно: 1. законосъобразно започване на строежа; 2. пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството; 3. изпълнение на строежите съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2; 4. (изм. – ДВ, бр. 65 от…Още по темата →