Posts Tagged "nadzor"

Консултантски услуги и строителен надзор в селище от затворен тип

Консултантски услуги и строителен надзор в селище от затворен тип

ОБЕКТ: Консултантски услуги и строителен надзор  в селище от затворен тип – „Селище КОМАНС”   Строителният надзор и консултански услуги по време на строителството на строеж: “Жилищна сграда “А”, „Б”, „В” в селище от затворен тип – „Селище КОМАНС” се изпълни от фирма “СИНКО ИНЖЕНЕРИНГ”АД. Строежът на селището е ІV – та категория, съгласно чл.137, т.4, буква „б” от ЗУТ…Още по темата →

ЛИЦЕНЗ

ЛИЦЕНЗ НА ФИРМА “СИНКО ИНЖЕНЕРИНГ”АД ИЗДАДЕН ОТ МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗА ИЗВЪРШВАНЕ ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ И /ИЛИ УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР  ЗА ИЗВЪРШВАНЕ ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ И /ИЛИ УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР