Posts Tagged "ministerstvo"

ЛИЦЕНЗ

ЛИЦЕНЗ НА ФИРМА “СИНКО ИНЖЕНЕРИНГ”АД ИЗДАДЕН ОТ МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗА ИЗВЪРШВАНЕ ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ И /ИЛИ УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР  ЗА ИЗВЪРШВАНЕ ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ И /ИЛИ УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР