Posts Tagged "konsultantski uslugi"

Обществени поръчки – Воден цикъл Враца, Воден цикъл Габрово, депо Садината

В предишните публикации разгледахме някои детайли от обществените поръчки за изпълнение на консултантски услуги за строежи: – Депо Садината – Воден цикъл Габрово – Воден цикъл Враца     Много интересен е факта, че за разлика от “магистралите”  и избора на изпълнители, както за строителството, така и за супервизия, горните три сериозни обекта не са със същата публичност. Дори за…Още по темата →

Строителен надзор на строеж: “Католическа църква”

Строителен надзор на строеж: “Католическа църква”

В поредица от няколко публикации ще направим кратко представяне с описание и снимков материал  на основни обекти, на които „СИНКО-ИНЖЕНЕРИНГ” АД е изпълнявала строителен надзор и консултантски услуги ОБЕКТ:     Строителен надзор и координиране на строителния процес на строеж: “Католическа църква, подземни гаражи, енорийски дом, трафопост, аб. Станция, кабели СрН, НН и външни ВиК връзки.  Сложен обект, с много архитектурни…Още по темата →

Резултати от конкурс за обществена поръчка

Излязоха резултатите от проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Предоставянето на консултантски услуги по чл.166, ал.1 от  Закона за устройство на територията  /ЗУТ/ във връзка с реализацията на проект:                  Позиция №1:  “Изграждане на клетка 2.1. към Регионално депо за твърди битови отпадъци от Община Враца и Община Мездра”.; Позиция №2: “Проектиране и строителство на сграда и…Още по темата →