Posts Tagged "упражняване на строителен надзор"

Строителен надзор и Разрешение за ползване на обект в гр. Перник

Строителен надзор и Разрешение за ползване на обект в гр. Перник

  “СИНКО ИНЖЕНЕРИНГ”АД като подизпълнител и “АГРОВОДИНВЕСТ”ЕАД, извършиха независим строителен надзор по всички части, координация на строителния процес, изготвяне на Технически паспорт, при извършване на строителство на  обект: „ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИЯ В КВ. “КАЛКАС” И КВ. “ВАСИЛ ЛЕВСКИ”, с Възложител Община Перник. Дейностите, които извърши Номинирания подизпълнител “СИНКО ИНЖЕНЕРИНГ”АД бяха: (1) Изпълняване функциите на координатор по безопасност и здраве; (2)…Още по темата →

Резултати от обществена поръчка за строителен надзор – Община Лом

На 20.12. 2010г. излезе Решението на Възложителя на основание чл.73, ал.3 от ЗОП за обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на строителен надзор и упражняване на контрол по изпълнение на СМР по проекти на Община Лом, финансирани по Оперативна програма Регионално развитие (ОПРР)” Обособена позиция 1: Упражняване на строителен надзор и контрол на строително-ремонтни дейности по изграждане…Още по темата →

Упражняване на строителен надзор – организация на работата /част 1/

„СИНКО-ИНЖЕНЕРИНГ” АД е фирма КОНСУЛТАНТ,  с основна дейност Строителен надзор и консултантски услуги, притежаваща Лиценз №ЛК– 000082/25.06.2004г., издаден от Министъра на Регионалното развитие и благоустройството. УДЪЛЖЕН С РЕШЕНИЕ НА Министъра на Региналното развитие и благоустройството до 25.06.2014 г. В поредица от няколко публикации ще опишем организацията и методологията (Обосновка, Стратегия и Времеви график) на работа, при изпълнение всички  дейности свързани…Още по темата →