Posts Tagged "Технически паспорт на нова сграда"

Изготвяне на Технически паспорт на нова сграда

Технически паспорт на нова сграда – много важно и задължително условие за всеки строеж С влизането си в Европейския съюз, страна ни получи както привилегии, така и своите задължения, едно от които се изразява чрез Наредба 5. Нейното изискване е свързано с наличието на технически паспорт на жилищните сгради. Ако собствениците не изготвят такъв на своите обекти, те ще загубят…Още по темата →