Posts Tagged "4.ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ"

Сроковете за съставяне на Технически паспорти

Сроковете за съставяне на Технически паспорти на съществуващи строежи са както следва: І Техническите паспорти на съществуващи строежи – държавна и общинска собственост, се съставят в срок до 31 декември 2011 г. ІІ. Техническите паспорти на съществуващи строежи, които не са държавна или общинска собственост: 1. Техническите паспорти на съществуващи строежи от първа категория – до 31 декември 2008 г.;…Още по темата →

Технически паспорт на съществуващ строеж

  “СИНКО ИНЖЕНЕРИНГ”АД, като Консултант, с Лиценз №000082/25.06.2004г. от МРРБ изготвя Технически паспорти на съществуващи строежи. Обследването на строежите се извършва от лицата по чл. 176в, ал. 1 – 4 ЗУТ, а именно: Консултант, получил лиценз от министъра на регионалното развитие и благоустройството по реда на наредбата по чл. 166, ал. 2. Обследването започва с подписване на Договор за възлагане…Още по темата →