Posts Tagged "строителство"

Дейности по организацията на строителния надзор /част 3/

Други дейности които консултанта изпълнява по време на строителния надзор са: -Изпълняване на функциите на инвеститорски контрол, а именно:  -Проверка на представените количествено стойностни сметки изготвени от строителя, количествено спрямо изготвените и подписани Актове за скрити работи (Акт образец 12) и проектната документация и стойностно – проверка с офертното предложение на Строителя, както и съпоставка с фирмените показатели, по които…Още по темата →

Упражняване на строителен надзор – организация на работата /част 1/

„СИНКО-ИНЖЕНЕРИНГ” АД е фирма КОНСУЛТАНТ,  с основна дейност Строителен надзор и консултантски услуги, притежаваща Лиценз №ЛК– 000082/25.06.2004г., издаден от Министъра на Регионалното развитие и благоустройството. УДЪЛЖЕН С РЕШЕНИЕ НА Министъра на Региналното развитие и благоустройството до 25.06.2014 г. В поредица от няколко публикации ще опишем организацията и методологията (Обосновка, Стратегия и Времеви график) на работа, при изпълнение всички  дейности свързани…Още по темата →