Posts Tagged "строителен надзор"

Защо да се обърнем към фирма за строителен надзор

В кои случаи трябва да се обърнете към фирма за строителен надзор ще Ви обясним на кратко в следващия материал. Това е дейност, в която експерти следят работата по строежа и достоверността, и изготвянето на документацията, свързана с него. Специалисти от компанията контролират всяка стъпка – от старта на строителната площадка до самия край, когато сградата е готова за въвеждане…Още по темата →

Проект “Изграждане на обществена зелена площ в ж.к. Дъбника, гр. Враца”

Продължава реализирането на проекта « Изграждане на обществена зелена площ в ж.к. Дъбника , кв.124, УПИ III,IV,V-гр.Враца».В процеса на изпълнението възникнаха допълнителни  СМР, за който се наложи  и допълнително проектиране. Предвидените допълнителни строителни дейности  са с цел подобряване на инфраструктурата около парка и достъпа до него. Направено е хидрогеоложко проучване за изграждането на два сондажа за нуждите на поливната система,от…Още по темата →

Строителен надзор и консултантски услуги на “СИНКО ИНЖЕНЕРИНГ”АД

Във връзка с упражняването на строителен надзор и консултантска дейност, в този материал ще запознаем всички бъдещи и настоящи клиенти на фирма “СИНКО ИНЖЕНЕРИНГ” АД  с нейната политика. Фирма “СИНКО ИНЖЕНЕРИНГ” АД,  обхваща дейностите по предоставяне на следните услугите: –  Консултантска дейност и упражняване на строителен надзор; –  Оценяване на съответствието на инвестиционни проекти;  –  Извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране…Още по темата →

Строителен надзор и Разрешение за ползване на обект в гр. Перник

Строителен надзор и Разрешение за ползване на обект в гр. Перник

  “СИНКО ИНЖЕНЕРИНГ”АД като подизпълнител и “АГРОВОДИНВЕСТ”ЕАД, извършиха независим строителен надзор по всички части, координация на строителния процес, изготвяне на Технически паспорт, при извършване на строителство на  обект: „ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИЯ В КВ. “КАЛКАС” И КВ. “ВАСИЛ ЛЕВСКИ”, с Възложител Община Перник. Дейностите, които извърши Номинирания подизпълнител “СИНКО ИНЖЕНЕРИНГ”АД бяха: (1) Изпълняване функциите на координатор по безопасност и здраве; (2)…Още по темата →

Договор за строителен надзор – Община Лом

Договор за строителен надзор – Община Лом

На 28.01. 2011г. беше подписан Договор между “СИНКО ИНЖЕНЕРИНГ”АД и Община Лом  за Упражняване на строителен надзор и контрол на строително-ремонтни дейности по подобряване и модернизиране на образователната инфраструктура в гр. Лом в изпълнение на проект „Саниране и енергиен мениджмънт на ПГ „Найден Геров”, ЦДГ №7 „Калинка”, Детска ясла №1 и І-во ОУ „Никола Първанов”, гр. Лом”. “Този проект е…Още по темата →