Posts Tagged "Строителен надзор на строеж"

Договор за строителен надзор с Община Криводол

Договор за строителен надзор с Община Криводол

На 06.06.2011г. между фирма “СИНКО ИНЖЕНЕРИНГ”АД и ОБЩИНА КРИВОДОЛ на основание чл. 2, ал.1, т.2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки и въз основа на Решение №250/29.04.2011г. на Кмета на Община Криводол за определяне на изпълнител,  се сключи договор за “Осъществяване на строителен надзор по време на строителството на обект: ,,Реконструкция на градски стадион „Христо Ботев” В изпълнение…Още по темата →

Строителен надзор на строеж: “Реконструкция канализацията на гр. Перник”- кв. Калкас, кв. В. Левски

Строителен надзор на строеж: “Реконструкция канализацията на гр. Перник”- кв. Калкас, кв. В. Левски

  Фирмата за строителен надзор и консултантски услуги “СИНКО ИНЖЕНЕРИНГ”АД като подизпълнител и “АГРОВОДИНВЕСТ”ЕАД извършват строителния надзор, строеж: “Реконструкция канализацията на гр. Перник”- канализационна мрежа кв. Калкас, кв. В. Левски. Изграждане на гл. Колектор I. Строежа е финансиран от ОПОС. Дефакто в кв. Калкас и кв. Васил Левски  канализационна система липсва. Дълги години населението е изграждало временни тръбопроводи от бетонови…Още по темата →