Posts Tagged "Паспортизация на сграда"

Кой и как може да ни изготви паспортизация на сграда (технически паспорт)

Само  специалисти  лицензирани от МРРБ/ДНСК могат да извършат паспортизация на сграда Според Закона за устройство на териотирята, всеки съществуващ строеж трябва да притежава технически паспорт. За да се случи тази паспортизация на сгради е необходимо да се направи енергийно и конструктивно обследване на обекта. Цената, която притежателите на жилищни сгради трябва да заплатят за технически паспорт е средно около два…Още по темата →