Posts Tagged "окончателен доклад"

Строителен надзор на спортна зала, район Кремиковци

Строителен надзор на спортна зала, район Кремиковци

  “СИНКО ИНЖЕНЕРИНГ”АД упражни Строителен надзор по време на строителство и изготвяне на Tехнически паспорт  на   Строеж:  Спортна зала, външни ВиК връзки и Ел. Захранване, Местонахождение:   УПИ „Училище”, кв.6, по плана на гр. София, район „Кремиковци”, кв. „Челопечене” Възложител:  СО, район „Кремиковци   Описание на изпълнения строеж :    Строежът е IV- та категория, съгласно чл. 8, ал.2 на  Наредба №…Още по темата →