Posts Tagged "Общински парк"

Упражняване на строителен  надзор на Общински парк, гр. Драгоман

Упражняване на строителен надзор на Общински парк, гр. Драгоман

Още един обект, по който се извърши строителен надзор от фирма “СИНКО ИНЖЕНЕРИНГ”АД беше по  Договор за извършване на консултантска услуга за упражняване на строителен надзор, Инвеститорски контрол и функции на „Координатор по безопасност и здраве” за обект: Реконструкция и модернизация на Общински парк, гр Драгоман, в кв.30, УПИ II – „ЗА ПАРК” по плана на гр. Драгоман. Състоянието на…Още по темата →