Posts Tagged "община лом"

Договор за строителен надзор – Община Лом

Договор за строителен надзор – Община Лом

На 28.01. 2011г. беше подписан Договор между “СИНКО ИНЖЕНЕРИНГ”АД и Община Лом  за Упражняване на строителен надзор и контрол на строително-ремонтни дейности по подобряване и модернизиране на образователната инфраструктура в гр. Лом в изпълнение на проект „Саниране и енергиен мениджмънт на ПГ „Найден Геров”, ЦДГ №7 „Калинка”, Детска ясла №1 и І-во ОУ „Никола Първанов”, гр. Лом”. “Този проект е…Още по темата →

Резултати от обществена поръчка за строителен надзор – Община Лом

На 20.12. 2010г. излезе Решението на Възложителя на основание чл.73, ал.3 от ЗОП за обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на строителен надзор и упражняване на контрол по изпълнение на СМР по проекти на Община Лом, финансирани по Оперативна програма Регионално развитие (ОПРР)” Обособена позиция 1: Упражняване на строителен надзор и контрол на строително-ремонтни дейности по изграждане…Още по темата →