Posts Tagged "нареднба 5"

Сроковете за съставяне на Технически паспорти

Сроковете за съставяне на Технически паспорти на съществуващи строежи са както следва: І Техническите паспорти на съществуващи строежи – държавна и общинска собственост, се съставят в срок до 31 декември 2011 г. ІІ. Техническите паспорти на съществуващи строежи, които не са държавна или общинска собственост: 1. Техническите паспорти на съществуващи строежи от първа категория – до 31 декември 2008 г.;…Още по темата →