Posts Tagged "наредба 5"

Изготвяне на Технически паспорт на нова сграда

Технически паспорт на нова сграда – много важно и задължително условие за всеки строеж С влизането си в Европейския съюз, страна ни получи както привилегии, така и своите задължения, едно от които се изразява чрез Наредба 5. Нейното изискване е свързано с наличието на технически паспорт на жилищните сгради. Ако собствениците не изготвят такъв на своите обекти, те ще загубят…Още по темата →

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДИ

       В съвременното общество политиката по енергийната ефективност става все по – важна част от живота, променяйки културата на потребление на енергия. Дейностите и мерките за повишаване на енергийната ефективност на сградите както и предоставянето на енергийни услуги са регламентирани в законова рамка, а именно:  Закона за енергийната ефективност(в сила от 14.11.2008г.), Наредба № рд-16-1057 от 10 декември 2009 г….Още по темата →