Posts Tagged "Консултантски услуги"

Строителен надзор и консултантски услуги на “СИНКО ИНЖЕНЕРИНГ”АД

Във връзка с упражняването на строителен надзор и консултантска дейност, в този материал ще запознаем всички бъдещи и настоящи клиенти на фирма “СИНКО ИНЖЕНЕРИНГ” АД  с нейната политика. Фирма “СИНКО ИНЖЕНЕРИНГ” АД,  обхваща дейностите по предоставяне на следните услугите: –  Консултантска дейност и упражняване на строителен надзор; –  Оценяване на съответствието на инвестиционни проекти;  –  Извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране…Още по темата →

Строителен надзор на строеж: “Реконструкция канализацията на гр. Перник”- кв. Калкас, кв. В. Левски

Строителен надзор на строеж: “Реконструкция канализацията на гр. Перник”- кв. Калкас, кв. В. Левски

  Фирмата за строителен надзор и консултантски услуги “СИНКО ИНЖЕНЕРИНГ”АД като подизпълнител и “АГРОВОДИНВЕСТ”ЕАД извършват строителния надзор, строеж: “Реконструкция канализацията на гр. Перник”- канализационна мрежа кв. Калкас, кв. В. Левски. Изграждане на гл. Колектор I. Строежа е финансиран от ОПОС. Дефакто в кв. Калкас и кв. Васил Левски  канализационна система липсва. Дълги години населението е изграждало временни тръбопроводи от бетонови…Още по темата →

Консултантски услуги и строителен надзор в селище от затворен тип

Консултантски услуги и строителен надзор в селище от затворен тип

ОБЕКТ: Консултантски услуги и строителен надзор  в селище от затворен тип – „Селище КОМАНС”   Строителният надзор и консултански услуги по време на строителството на строеж: “Жилищна сграда “А”, „Б”, „В” в селище от затворен тип – „Селище КОМАНС” се изпълни от фирма “СИНКО ИНЖЕНЕРИНГ”АД. Строежът на селището е ІV – та категория, съгласно чл.137, т.4, буква „б” от ЗУТ…Още по темата →