Posts Tagged "ДНСК"

Дейности по организацията на строителния надзор /част 3/

Други дейности които консултанта изпълнява по време на строителния надзор са: -Изпълняване на функциите на инвеститорски контрол, а именно:  -Проверка на представените количествено стойностни сметки изготвени от строителя, количествено спрямо изготвените и подписани Актове за скрити работи (Акт образец 12) и проектната документация и стойностно – проверка с офертното предложение на Строителя, както и съпоставка с фирмените показатели, по които…Още по темата →