Posts Tagged "акт 15"

Строителен надзор на спортна зала, район Кремиковци

Строителен надзор на спортна зала, район Кремиковци

  “СИНКО ИНЖЕНЕРИНГ”АД упражни Строителен надзор по време на строителство и изготвяне на Tехнически паспорт  на   Строеж:  Спортна зала, външни ВиК връзки и Ел. Захранване, Местонахождение:   УПИ „Училище”, кв.6, по плана на гр. София, район „Кремиковци”, кв. „Челопечене” Възложител:  СО, район „Кремиковци   Описание на изпълнения строеж :    Строежът е IV- та категория, съгласно чл. 8, ал.2 на  Наредба №…Още по темата →

Дейности по организацията на строителния надзор /част 3/

Други дейности които консултанта изпълнява по време на строителния надзор са: -Изпълняване на функциите на инвеститорски контрол, а именно:  -Проверка на представените количествено стойностни сметки изготвени от строителя, количествено спрямо изготвените и подписани Актове за скрити работи (Акт образец 12) и проектната документация и стойностно – проверка с офертното предложение на Строителя, както и съпоставка с фирмените показатели, по които…Още по темата →