Строителен надзор на строеж: “Католическа църква”

Строителен надзор на строеж: “Католическа църква”

В поредица от няколко публикации ще направим кратко представяне с описание и снимков материал  на основни обекти, на които „СИНКО-ИНЖЕНЕРИНГ” АД е изпълнявала строителен надзор и консултантски услуги

ОБЕКТ:

    Строителен надзор и координиране на строителния процес на строеж: “Католическа църква, подземни гаражи, енорийски дом, трафопост, аб. Станция, кабели СрН, НН и външни ВиК връзки.

 Сложен обект, с много архитектурни елементи, нетрадиционни решения, използване на нови технологии.

   Конструкцията на сградата е смесена- бетонови колони, по фасадите, диафрагми, метални греди на първо ниво и метални ферми за покривната конструкция. Кулата, където са разположени 4 броя камбани е 40 м. На върха и е монтиран кръст с височина 10м. Обекта е с историческо значение (опазване на археологически обекти), ето защо  бяха запазени старите крепостни стени, като ивичните фундаменти се изпълниха по безтраншеен способ под тях.

Строителен надзор и координиране на строителния процес – “СИНКО ИНЖЕНЕРИНГ”АД