Промени в ЗУТ свързани с изготвяне на Технически паспорти

Във последните дни на 2015 година беше променен Закона за устройство на територията, като съществен част от промените са свързани с изготвянето на технически паспорти и административно наказателните разпоредби. Съгласно тях вече е предвидено административно наказание за собственици на имоти в режим на етажна собственост за които не е изготвен технически паспорт:

http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=4F2956D04CAB6728F56B292C86364ED3?idMat=99472

Глобите все още са символични, но следва да се замислим за следното:
Притежавам имот за 20 000 лева. Имам притеснения в какво състояние е той и дали е безопасен и естествено енергийно ефективен. Същата информация ще я получа за около 200 лв. и си задавам следния въпрос: „ Жертвам ли 1 % от стойността на този имот, за да притежавам тази информация.
Целия текст на ЗУТ може да намерите ТУК:

http://lex.bg/laws/ldoc/2135163904 .