Синко Инженеринг АД подписа нов договор за строителен надзор с Община Враца

  • mmm