Строителен надзор и координиране на строеж: “Католическа катедрала”