“Реконструкция на уличната мрежа в село Сърница, община Минерални Бани”

В края на 2015 година “Синко инженеринг” АД завърши консултантска услуга на още един инфраструктурен обект: “Реконструкция на уличната мрежа в село Сърница, община Минерални Бани”
Строежът беше изпълнен съгласно чл. 169 от ЗУТ в съответствие с представените проекти. С реализацията беше чувствително подобрен качеството на живот в село Сърница, населено място с 700 жители.

  • Дата:Feb 2016
  • WP_002403