Обществени поръчки – Воден цикъл Враца, Воден цикъл Габрово, депо Садината

voden cikalВ предишните публикации разгледахме някои детайли от обществените поръчки за изпълнение на консултантски услуги за строежи:

Депо Садината

Воден цикъл Габрово

Воден цикъл Враца

 

 

Много интересен е факта, че за разлика от “магистралите”  и избора на изпълнители, както за строителството, така и за супервизия, горните три сериозни обекта не са със същата публичност. Дори за водният цикъл във Враца към днешна дата, трудно може да се установи кои са участниците в процедурите.  Но може да  разгледаме участниците за депо Садината и Воден цикъл в Габрово.

 • депо Садината:

–         строителство – няма избран изпълнител

Образувано е производство във връзка с постъпили жалби от:

–         СИЕС”Балканстрой-Садината” -ДЗЗД

–         “Данеко/Валмекс-Садината-МБТ” – ДЗЗД

–         “Садината МБТ” – ДЗЗД

–         “Алпине Бау” – ГмБх

Заинтересована страна е “ХУТ-Станиславов”- ДЗЗД.

Комисията за защита на конкуренцията остава жалбите на четиримата участници без уважение. Решението е обжалвано пред ВАС, като Върховния Административен Съд потвърждава окончателно Заповедта на Кмета на Столична Община.

Интересен е факта, че член на комисията  за избор на изпълнител е  подписал Протокола с особено мнение, тъй като спечелилия процедурата участник е посочил като резидент инженер човек с девет годишен стаж при изпълнение на обекти от подобен характер, при изискано минимално ниво от десет години. КЗК не взима под внимание този факт тъй като изразява становище, че когато се работи по трудов договор и служителя отговаря за два обекта едновременно, в този период следва да се разбира, че има два пъти по – дълъг стаж. Едва ли НОИ ще изрази същото становище.

“Станилов”ЕООД е дружество с амбиции и позиции в този сектор. Пожелаваме му успех и безпрепятствено изпълнение на проекта.

 •  Воден цикъл Габрово

–         за строител не е публикувана още процедура

–         за супервизия офертни предложения са подали 10 участника.

 Това са:

 1. “Иберинса”;
 2. “Ежис Инфраструктура България” – ДЗЗД;
 3. “Мотт Макдонълд Лимитид”;
 4. “Пури Киг”;
 5. Дружество “ННИЕИ”;
 6. “Пътинвестинженеринг”АД;
 7. “Рутекс – Инфрагейт” – ДЗЗД;
 8. “БТинженеринг Ик  Консултен” – ДЗЗД;
 9. “Луис Бергер”АД;
 10. “Обединение Габрово 2010”

 Допуснати са трима участника:

 1. “Мотт Макдонълд Лимитид”;
 2. Дружество “ННИЕИ”;
 3. “Луис Бергер”АД

Подредени са по низходяща редица на класиране, но все още няма окончателно решение на Възложителя.

Източник снимка: http://society.actualno.com/news_286213.html