Ремонтни дейности

Ремонти, всякакъв вид ремонтни дейности интериорни и екстериорни

 

Съвместно с нашите партньори сме в състояние да изпълним всякакъв вид инвестиционно намерение. След преглед на проектната документация или одобрения интериорен проект, ще се изготви офертно предложение  и след одобрението му, ще се изпълни в съответствие с Възложителя и дизайнера (проектанта).

This Post Has 0 Comments

Leave A Reply