Проектиране

Изготвянето на проектна документация за даден строеж е свързано с интелектуалното участие на специалисти по следните специалности:

• Архитектура;
• Конструкции;
• Електроинсталации;
• ВиК;
• ТОВК и енергийна ефективност;
• Геодезия;
• Геология;
• Други – в зависимост от спецификата на проектирания обект

Екипът от налични специалисти, в упоменатите сфери на строителното проектиране, е с богат опит в разработването на проектни решения относно:

• Жилищно строителство;
• Хотели и други обществени сгради;
• Инфраструктурни обекти;
• Промишлени сгради и съоръжения;
• Усилване, укрепване и промяна на предназначението на съществуващи сгради.

This Post Has 0 Comments

Leave A Reply