Начини на определяне на минималните изисквания (документи за подбор) на обществени поръчки – част втора

voden cikyl grad vracaСега паралелно ще разгледам следващите две процедури за обществени поръчки и да отгатна основанията за техните различия в изискванията към участниците.

1. Строителен мениджъмнт и строителен надзор на договори за строителство по ФИДИК – интегриран проект за Воден Цикъл на гр. Враца

–         прогнозна стойност 5, 9млн.лв.

–         прогнозна продължителност 60 месеца

 

2. Технически контрол при проектирането и строителен надзор на договори с договорените условия на ФИДИК, жълта и червена книга в рамките на проект: “ 58 111-77-268 интегриран проект за Воден Цикъл на гр. Габрово, ОП ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013”

        – прогнозна стойност 5, 55млн.лв.

  – прогнозна продължителност 60 месеца

Икономически възможности за Воден Цикъл гр. Враца – 13 млн.лв. от обекти, мениджмънт (управление и строителен надзор в екологичната инфраструктура)

Икономически възможности за Воден Цикъл гр. Габрово – общо приходи 5млн.лв. и нетни приходи в продажба на консултантски услуги в сферата на строителството в размер на 3 млн.лв.

Звучи странно, нали?

Две обществени процедури с почти еднаква прогнозна стойност, а с толкова голяма разлика в минималните нива на допустимост. Мисля си, че нещата могат да се обяснят по следния начин:

В едната процедура, според мен необосновано ограничават участието на български консултанти, а пък в другата икономическите изисквания са малко занижени. Това не бих казал, че е упрек, все пак възможностите на кандидата по отношение на финансовите изисквания, следва да се опират на желанието на Възложителя да не се спира работата по проекта при известно забавяне на плащанията. Това от своя страна се доказва с обема на участника от предишни години. Така той следва да изглежда финансово стабилен в контекста на съответния проект.

За сравнение от предишната статия, Депото в гр. София е с прогнозен бюджет за супервизия 10млн.лв., но при същественото положение, че прогнозната продължителност е 38 месеца. Така че:

За “Садината”:

10млн.лв. → 38 месеца

15млн.лв. → 36 месеца или

15,8млн.лв. → 38 месеца

 

за “Габрово”:

5,5млн.лв. → 60 месеца

5млн.лв. → 36 месеца

8,34млн.лв. → 60 месеца, т.е.

към съотношението приходи е прогнозна стойност

–         за “Садината” – 15,8/10 = 1,58

 

–         за “Габрово”  – 8,34/5,5 = 1,51

по този показател излиза, че тези две обществени поръчки са съпоставими.

Сега да видим за Воден Цикъл на гр. Враца

5,9млн.лв. → 60 месеца

13млн.лв. и то от мениджъмнт → 36 месеца или

21,7млн.лв. → 60 месеца и съотношението е :

21,7/5,9 = 3,68

 

Очаквайте продължение.

 

Източник снимка: http://stroitelstvo.info/

 Фотограф: Мария Съботинова