КОНТАКТИ

 

„СИНКО-ИНЖЕНЕРИНГ” АД

.

СЕДАЛИЩЕ НА ФИРМАТА:

адрес: гр. София, жк Гео Милев, ул. Александър Жендов 6, офис 104;

e-mail: sinkoeng@abv.bg

office@nadzor-sinkoeng.com

телефон/факс :

(02) 831 04 01 ;

мобилни:

0889 51 41 68;

 

.

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ: 

инж. Стефан Попов 

 

КАРТА НА АДРЕСА: