НАШИТЕ ВЪЗЛОЖИТЕЛИ

.

1. ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ И ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ, http://ec.europa.eu/index_bg.htm, http://www.europarl.europa.eu/news/bg

2. ОБЩИНА ПЕРНИК,  http://pernik.bg

3.ОБЩИНА ВРАЦА, http://www.vratza.bg

4.  ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК, http://www.dolni-dabnik.acstre.com/BG.php

5. ОБЩИНА КРИВОДОЛ, http://www.krivodol.com/

6. ОБЩИНА МЕЗДРА, http://mezdra.bg/

7. ОБЩИНА ЛЕВСКИ, http://www.oblevski.com/

8. ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ, http://www.kozloduy.bg/

9. ПРООН, http://www.undp.bg/

10. „И-Г БАУМЕКС“ ООД

11. „КОМАНС 2000“ АД

12. ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ,

13. ОБЩИНА СМОЛЯН,

14. ОБЩИНА ДОБРИЧ,

15. ОБЩИНА ЗЛАТИЦА,

16. ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ.

 

 

This Post Has 0 Comments

Leave A Reply