Какво е строителен надзор

Създаването на строителна документация и контролирането на строителните процеси, се нарича строителен надзор. Това е дейност, която се извършва през цялото време на строежа – от първата копка на строителната площадка до пускане му в експлоатация. Експертите от съответните фирми за строителен надзор следят за компетентната и качествена работа по монтажите, изискват нужните протоколи за безопасност, декларации за материали, съставят необходимите актове.
Щом, сградата е завършена и готова за отдаване под наем или продаване, се издава Акт 15, според който тя е създадена съобразно определеният инвестиционен проект, условията на сключения договор, заверената документация и съответните изисквания към обекта.
Както при компаниите за строителен надзор в София, така и във всички останали градове, за жилищните сгради от първа до четвърта категория се издава окончателен доклад с подробно описана строителна документация и информация за строителството.
Към информацията за обекта се включва и технически паспорт, който трябва да се представи пред Агенцията по кадастър и лицето, издало разрешение за строеж.
Не се заблуждавайте, че строителният надзор се прилага единствено при строеж на обекти. Той е свързан и с издаване на разрешително за строежа, съответствие с наличните документи, осигуряване на безопасни условия на работа.
Целият процес включва: откриването на строителната площадка, заверяване на заповедната книга, изготвяне на актове по време на строеж, съставяне на акт 14 за грубо строителство, представяне и изготвяне на технически паспорт на обекта, издаване на окончателен доклад – акт 16, както и на акт 15, изготвяне на нужните документи от държавни или общински лица за експлоатиране на обекта, ВиК, електроразпределение и т.н.
Освен това, ако прибегнете до фирма, предлагаща строителен надзор, си осигурявате законно право за започване и успешно приключване на строежа.