Фирми за строителен надзор – какви услуги предлагат

Експерти на фирми за строителен надзор следят за качествено изпълнена работа на обекта с материали от най-висок клас. Те са длъжни да се грижат и гарантират безопасната работа по строежа, да съставят необходимите актове и протоколи. Ето защо неизменна част от законният строеж е назначаването на строителен надзор, който засяга дейностите по строителния процес на сградата.

След завършването на строежа се изготвя акт, удостоверяващ изрядността на обекта спрямо съответната екзекутивна документация, инвестиционния проект, условията на договорите и всички изисквания.

Специфично за сградите от 1-ва и 4-та категория е, че за тях се съставя доклад, съдържащ подробна информация за документацията и строителството, като цяло.

Всички фирми за строителен надзор, съответно предлагащи тази услуга, трябва да следят обекта от първата копка до всички довършителни работи. Те трябва да се погрижат за съответствието на документацията, за изготвяне на разрешение за строеж, за осигуряване безопасни условия на работа.

В самия процес влизат редица дейности: откриване на строителната площадка, съставяне на редица актове, изготвят се акт образец 15 и акт образец16 за строежите от първа до трета категория, както и на нужните становища за пускането на сградата в екслоатация. Фирмите за строителен надзор отговарят за качеството на материалите, както и на самата работа.

Има редица компании, които могат да задоволят изискванията Ви, а повечето предлагат строителен надзор на строежи от всякакъв тип: административни, жилищни и обществени обекти, като търговски центрове, хотели, бизнес комплекси, ресторанти, медицински центрове, заведения, магазини, училища и други сгради за забавления.

От друга страна, за сградите от пета категория, строителният надзор не е задължително условие. Тук, обаче, има друг проблем – необходим ви е строителен техник(технически ръководител), който да подпише съответните документи. Той ще ви помогне при създаването на нужните книжа за експлоатацията на обекта, но вие трябва да контролирате и следите случващото се с документацията в общината. Все пак, не всеки има време за това, така че ако сте от по-заети личности, най-добре е да се обърнете към фирми за строителен надзор, която притежава лиценз и е добра репутация в този бранш.

ФИРМИ ЗА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР

ФИРМИ ЗА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР