5.ТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ

ТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ

ОПИСАНИЕ НА ТEХНИЧЕСКОТО ОБОРУДВАНЕ  И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВО ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА „СИНКО-ИНЖЕНЕРИНГ” АД притежава: –         офис с 6 работни помещения; всички помещения са оборудвани с компютри, свързани в мрежа; –         24 часова интернет връзка – e-mail: sinkoeng@abv.bg –         стационарни телефони, мобилни телефони; факс; –         фирмата разполага с технически секретар и отдел счетоводство; –         дружеството притежава съвременни измервателни…Още по темата →