1.ПОЛЕЗНИ НОВИНИ

„ЗА“ И „ПРОТИВ“ САНИРАНЕТО НА СГРАДИ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ С ПУБЛИЧНИ СРЕДСТВА ИЛИ МОЖЕ ЛИ ДА СЕ СРАВНЯВА С УВЕЛИЧАВАНЕТО НА ПЕНСИИТЕ!?

Здравейте, след близо половингодишна полемика относно целесъобразността и ефективността на „Националната програма за Енергийна ефективност“, като хора, които сме заинтересувани, решихме да изразим и нашето становище. За да се направи ясна преценка относно правилното изразходване на каквито  и да е било средства, следва да се вземат в предвид фактори като рентабилност и целесъобразност. Като добавим и  това, че финансирането е…Още по темата →

„СИНКО-ИНЖЕНЕРИНГ“ АД въведе обновената система за управление на качеството (СУК) ISO 9001:2015.

Качеството е основен фактор в работата на „СИНКО-ИНЖЕНЕРИНГ“ АД. То предопределя реализирането на фирмените услуги с необходимите характеристики, без недостатъци и забележки от страна на клиентите… През Септември 2016 г. в „СИНКО-ИНЖЕНЕРИНГ“ АД бе въведена обновената система за управление на качеството (СУК) ISO 9001:2015. Инвестирайки в системи по управление на качеството, ние се стремим да постигнем пълна удовлетвореност от нашите…Още по темата →

Промени в ЗУТ свързани с изготвяне на Технически паспорти

Във последните дни на 2015 година беше променен Закона за устройство на територията, като съществен част от промените са свързани с изготвянето на технически паспорти и административно наказателните разпоредби. Съгласно тях вече е предвидено административно наказание за собственици на имоти в режим на етажна собственост за които не е изготвен технически паспорт: http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=4F2956D04CAB6728F56B292C86364ED3?idMat=99472 Глобите все още са символични, но следва…Още по темата →

Как да изберем фирма за строителен надзор

За да сте спокойни по време на строежа на ваш обект и да нямате опасения относно закона, просто назначете фирма, която да упражни строителен надзор над него. Това е необходимо, за да контролира строителния процес, качеството на работа и материали, безопасността на труд и воденето на съответната документация, от започването на строежа до самия край и въвеждането му в експлоатация….Още по темата →

Изготвяне на Технически паспорт на нова сграда

Технически паспорт на нова сграда – много важно и задължително условие за всеки строеж С влизането си в Европейския съюз, страна ни получи както привилегии, така и своите задължения, едно от които се изразява чрез Наредба 5. Нейното изискване е свързано с наличието на технически паспорт на жилищните сгради. Ако собствениците не изготвят такъв на своите обекти, те ще загубят…Още по темата →