2.ОБЕКТИ

Строителен надзор на спортна зала, район Кремиковци

Строителен надзор на спортна зала, район Кремиковци

  “СИНКО ИНЖЕНЕРИНГ”АД упражни Строителен надзор по време на строителство и изготвяне на Tехнически паспорт  на   Строеж:  Спортна зала, външни ВиК връзки и Ел. Захранване, Местонахождение:   УПИ „Училище”, кв.6, по плана на гр. София, район „Кремиковци”, кв. „Челопечене” Възложител:  СО, район „Кремиковци   Описание на изпълнения строеж :    Строежът е IV- та категория, съгласно чл. 8, ал.2 на  Наредба №…Още по темата →

Упражняване на строителен  надзор на Общински парк, гр. Драгоман

Упражняване на строителен надзор на Общински парк, гр. Драгоман

Още един обект, по който се извърши строителен надзор от фирма “СИНКО ИНЖЕНЕРИНГ”АД беше по  Договор за извършване на консултантска услуга за упражняване на строителен надзор, Инвеститорски контрол и функции на „Координатор по безопасност и здраве” за обект: Реконструкция и модернизация на Общински парк, гр Драгоман, в кв.30, УПИ II – „ЗА ПАРК” по плана на гр. Драгоман. Състоянието на…Още по темата →

Консултантски услуги и строителен надзор в селище от затворен тип

Консултантски услуги и строителен надзор в селище от затворен тип

ОБЕКТ: Консултантски услуги и строителен надзор  в селище от затворен тип – „Селище КОМАНС”   Строителният надзор и консултански услуги по време на строителството на строеж: “Жилищна сграда “А”, „Б”, „В” в селище от затворен тип – „Селище КОМАНС” се изпълни от фирма “СИНКО ИНЖЕНЕРИНГ”АД. Строежът на селището е ІV – та категория, съгласно чл.137, т.4, буква „б” от ЗУТ…Още по темата →

Строителен надзор на строеж: “Католическа църква”

Строителен надзор на строеж: “Католическа църква”

В поредица от няколко публикации ще направим кратко представяне с описание и снимков материал  на основни обекти, на които „СИНКО-ИНЖЕНЕРИНГ” АД е изпълнявала строителен надзор и консултантски услуги ОБЕКТ:     Строителен надзор и координиране на строителния процес на строеж: “Католическа църква, подземни гаражи, енорийски дом, трафопост, аб. Станция, кабели СрН, НН и външни ВиК връзки.  Сложен обект, с много архитектурни…Още по темата →

Предоставяне на консултански услуги по проект – депо за твърди битови отпадъци от Община Враца и Община Мездра

Предоставяне на консултански услуги по проект – депо за твърди битови отпадъци от Община Враца и Община Мездра

Община Враца определи “Агроводинвест”ЕАД, гр. София, с подизпълнител “СИНКО ИНЖЕНЕРИНГ”АД, гр. София за изпълнител на обществена поръчка с предмет: “Предоставянето на консултантски услуги по чл.166, ал.1 от  Закона за устройство на територията  /ЗУТ/ във връзка с реализацията на проект:  Позиция №1:  “Изграждане на клетка 2.1. към Регионално депо за твърди битови отпадъци от Община Враца и Община Мездра”.; Позиция №2: “Проектиране…Още по темата →