2.ОБЕКТИ

Договор за строителен надзор – сграда на Европейската комисия в гр.София

Договор за строителен надзор – сграда на Европейската комисия в гр.София

  През месец август 2011г. Акционерно Дружество “СИНКО ИНЖЕНЕРИНГ”АД спечели конкурс за изпълнение на строителен надзор на новата сграда на Европейските институции в гр. София. В нея ще се настанят представителствата на Европейската комисия и на Европейския парламент. В сградата ще има кабинети за еврокомисарите и за евродепутатите, които идват на посещение в България. Бъдещата “Европейска къща” представлява футуристична седеметажна…Още по темата →

Договор за строителен надзор с Община Криводол

Договор за строителен надзор с Община Криводол

На 06.06.2011г. между фирма “СИНКО ИНЖЕНЕРИНГ”АД и ОБЩИНА КРИВОДОЛ на основание чл. 2, ал.1, т.2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки и въз основа на Решение №250/29.04.2011г. на Кмета на Община Криводол за определяне на изпълнител,  се сключи договор за “Осъществяване на строителен надзор по време на строителството на обект: ,,Реконструкция на градски стадион „Христо Ботев” В изпълнение…Още по темата →

Строителен надзор и Разрешение за ползване на обект в гр. Перник

Строителен надзор и Разрешение за ползване на обект в гр. Перник

  “СИНКО ИНЖЕНЕРИНГ”АД като подизпълнител и “АГРОВОДИНВЕСТ”ЕАД, извършиха независим строителен надзор по всички части, координация на строителния процес, изготвяне на Технически паспорт, при извършване на строителство на  обект: „ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИЯ В КВ. “КАЛКАС” И КВ. “ВАСИЛ ЛЕВСКИ”, с Възложител Община Перник. Дейностите, които извърши Номинирания подизпълнител “СИНКО ИНЖЕНЕРИНГ”АД бяха: (1) Изпълняване функциите на координатор по безопасност и здраве; (2)…Още по темата →

Договор за строителен надзор – Община Лом

Договор за строителен надзор – Община Лом

На 28.01. 2011г. беше подписан Договор между “СИНКО ИНЖЕНЕРИНГ”АД и Община Лом  за Упражняване на строителен надзор и контрол на строително-ремонтни дейности по подобряване и модернизиране на образователната инфраструктура в гр. Лом в изпълнение на проект „Саниране и енергиен мениджмънт на ПГ „Найден Геров”, ЦДГ №7 „Калинка”, Детска ясла №1 и І-во ОУ „Никола Първанов”, гр. Лом”. “Този проект е…Още по темата →

Строителен надзор на строеж: “Реконструкция канализацията на гр. Перник”- кв. Калкас, кв. В. Левски

Строителен надзор на строеж: “Реконструкция канализацията на гр. Перник”- кв. Калкас, кв. В. Левски

  Фирмата за строителен надзор и консултантски услуги “СИНКО ИНЖЕНЕРИНГ”АД като подизпълнител и “АГРОВОДИНВЕСТ”ЕАД извършват строителния надзор, строеж: “Реконструкция канализацията на гр. Перник”- канализационна мрежа кв. Калкас, кв. В. Левски. Изграждане на гл. Колектор I. Строежа е финансиран от ОПОС. Дефакто в кв. Калкас и кв. Васил Левски  канализационна система липсва. Дълги години населението е изграждало временни тръбопроводи от бетонови…Още по темата →