Posts by: admin

Проект “Изграждане на обществена зелена площ в ж.к. Дъбника, гр. Враца”

Продължава реализирането на проекта « Изграждане на обществена зелена площ в ж.к. Дъбника , кв.124, УПИ III,IV,V-гр.Враца».В процеса на изпълнението възникнаха допълнителни  СМР, за който се наложи  и допълнително проектиране. Предвидените допълнителни строителни дейности  са с цел подобряване на инфраструктурата около парка и достъпа до него. Направено е хидрогеоложко проучване за изграждането на два сондажа за нуждите на поливната система,от…Още по темата →

Интериорен дизайн на вила – метаморфоза на съдбата

Трудно е да се повярва как една малка вила, строена преди десетилетия, може да събере в себе си различни епохи, истории, съдби. Някои от тях – толкова значими, неочаквани и интересни, че превръщат задачата на дизайнера в мисия. Kогато Нели Гашарова започва реконструкцията на вила „Лозен”, тя вече има усещането за интересно предизвикателство – като художник и дизайнер, който трябва…Още по темата →

Нов договор за строителен надзор с Oбщина Враца

В началото на 2014 година беше спечелен още един обект,  доказващ професионализма и качеството на предоставяните консултантските услуги, изпълнявани от Синко Инженеринг АД в сферата на строителството, супервизията и строителния надзор. След проведена процедура по Закона за обществените поръчки, Синко Инженеринг АД сключи Договор, с Община Враца с предмет: Изпълняване на строителен надзор по изискванията на Закона за устройство на…Още по темата →

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ – Строителен надзор (supervision) Воден Цикъл Добрич

След статията ни от 04.01.2013г. „ОЩЕ ЕДИН ПРИМЕР ЗА НЕПРАВИЛНО ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ !!!“, продължаваме своя коментар по темата. Вече имаме решение по коментираната обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител на консултантска услуга за оценка на съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор на обект „Интегриран проект за подобряване на водния сектор в гр….Още по темата →

Още една прекрасна възможност по Оперативна Програма Конкурентноспособност

След проведена процедура по Закона за обществени поръчки беще избран Асистент, който да подпомага одобрението на проекти по Оперативна Програма Конкурентноспособност енергийна ефективност и зелена икономика. С това ще се улесни максимално и ще доведе до бързо разглеждане на подадените заявления Оперативна Програма Конкурентноспособност енергийна ефективност и зелена икономика е съвместна инициатива на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Европейската…Още по темата →