Archive for May, 2017

„ЗА“ И „ПРОТИВ“ САНИРАНЕТО НА СГРАДИ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ С ПУБЛИЧНИ СРЕДСТВА ИЛИ МОЖЕ ЛИ ДА СЕ СРАВНЯВА С УВЕЛИЧАВАНЕТО НА ПЕНСИИТЕ!?

Здравейте, след близо половингодишна полемика относно целесъобразността и ефективността на „Националната програма за Енергийна ефективност“, като хора, които сме заинтересувани, решихме да изразим и нашето становище. За да се направи ясна преценка относно правилното изразходване на каквито  и да е било средства, следва да се вземат в предвид фактори като рентабилност и целесъобразност. Като добавим и  това, че финансирането е…Още по темата →