Archive for October, 2016

„СИНКО-ИНЖЕНЕРИНГ“ АД въведе обновената система за управление на качеството (СУК) ISO 9001:2015.

Качеството е основен фактор в работата на „СИНКО-ИНЖЕНЕРИНГ“ АД. То предопределя реализирането на фирмените услуги с необходимите характеристики, без недостатъци и забележки от страна на клиентите… През Септември 2016 г. в „СИНКО-ИНЖЕНЕРИНГ“ АД бе въведена обновената система за управление на качеството (СУК) ISO 9001:2015. Инвестирайки в системи по управление на качеството, ние се стремим да постигнем пълна удовлетвореност от нашите…Още по темата →