Archive for January, 2016

Промени в ЗУТ свързани с изготвяне на Технически паспорти

Във последните дни на 2015 година беше променен Закона за устройство на територията, като съществен част от промените са свързани с изготвянето на технически паспорти и административно наказателните разпоредби. Съгласно тях вече е предвидено административно наказание за собственици на имоти в режим на етажна собственост за които не е изготвен технически паспорт: http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=4F2956D04CAB6728F56B292C86364ED3?idMat=99472 Глобите все още са символични, но следва…Още по темата →

Технически паспорт на Археологически музей в София /Буюк джамия/

Комплексът на АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ /БУЮК ДЖАМИЯ/, гр.София се състои от три сгради, като сгради „1“ и „3“ са пристроявани към бившата джамия: – Сграда „В“ – 68134.100.42.1 – сграда за култура и изкуство/сграда 1 – Блок „А“ – 68134.100.42.2 – сграда за култура и изкуство/сграда 2 – Сграда „Б“ – 68134.100.42.3 – сграда за култура и изкуство/сграда 3 Блок „А“…Още по темата →