Archive for June, 2015

Изготвяне на Технически паспорт на нова сграда

Технически паспорт на нова сграда – много важно и задължително условие за всеки строеж С влизането си в Европейския съюз, страна ни получи както привилегии, така и своите задължения, едно от които се изразява чрез Наредба 5. Нейното изискване е свързано с наличието на технически паспорт на жилищните сгради. Ако собствениците не изготвят такъв на своите обекти, те ще загубят…Още по темата →

Фирми за строителен надзор – какви услуги предлагат

Експерти на фирми за строителен надзор следят за качествено изпълнена работа на обекта с материали от най-висок клас. Те са длъжни да се грижат и гарантират безопасната работа по строежа, да съставят необходимите актове и протоколи. Ето защо неизменна част от законният строеж е назначаването на строителен надзор, който засяга дейностите по строителния процес на сградата. След завършването на строежа…Още по темата →

Кой и как може да ни изготви паспортизация на сграда (технически паспорт)

Само  специалисти  лицензирани от МРРБ/ДНСК могат да извършат паспортизация на сграда Според Закона за устройство на териотирята, всеки съществуващ строеж трябва да притежава технически паспорт. За да се случи тази паспортизация на сгради е необходимо да се направи енергийно и конструктивно обследване на обекта. Цената, която притежателите на жилищни сгради трябва да заплатят за технически паспорт е средно около два…Още по темата →

Как да изберем фирма за строителен надзор

За да сте спокойни по време на строежа на ваш обект и да нямате опасения относно закона, просто назначете фирма, която да приложи строителен надзор над него. Това е необходимо, за да контролира строителния процес, качеството на работа и материали, безопасността на труд и воденето на съответната документация, от започването на строежа до самия край и въвеждането му в експлоатация….Още по темата →