Archive for February, 2013

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ – Строителен надзор (supervision) Воден Цикъл Добрич

След статията ни от 04.01.2013г. „ОЩЕ ЕДИН ПРИМЕР ЗА НЕПРАВИЛНО ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ !!!“, продължаваме своя коментар по темата. Вече имаме решение по коментираната обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител на консултантска услуга за оценка на съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор на обект „Интегриран проект за подобряване на водния сектор в гр….Още по темата →