Archive for January, 2012

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДИ

       В съвременното общество политиката по енергийната ефективност става все по – важна част от живота, променяйки културата на потребление на енергия. Дейностите и мерките за повишаване на енергийната ефективност на сградите както и предоставянето на енергийни услуги са регламентирани в законова рамка, а именно:  Закона за енергийната ефективност(в сила от 14.11.2008г.), Наредба № рд-16-1057 от 10 декември 2009 г….Още по темата →