Archive for June, 2011

Договор за строителен надзор с Община Криводол

Договор за строителен надзор с Община Криводол

На 06.06.2011г. между фирма “СИНКО ИНЖЕНЕРИНГ”АД и ОБЩИНА КРИВОДОЛ на основание чл. 2, ал.1, т.2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки и въз основа на Решение №250/29.04.2011г. на Кмета на Община Криводол за определяне на изпълнител,  се сключи договор за “Осъществяване на строителен надзор по време на строителството на обект: ,,Реконструкция на градски стадион „Христо Ботев” В изпълнение…Още по темата →

Сроковете за съставяне на Технически паспорти

Сроковете за съставяне на Технически паспорти на съществуващи строежи са както следва: І Техническите паспорти на съществуващи строежи – държавна и общинска собственост, се съставят в срок до 31 декември 2011 г. ІІ. Техническите паспорти на съществуващи строежи, които не са държавна или общинска собственост: 1. Техническите паспорти на съществуващи строежи от първа категория – до 31 декември 2008 г.;…Още по темата →